Pastor Spaks Park

En formstark rospark

Om parken

Pastor Spak levde i Enköping vid sekelskiftet. Parken har en cirkelrund rosengård som omges av en klippt, böljande, idegranshäck. Här finns många olika sorters rosor som har blandats med finstämda perenner.

Om våren kan du uppleva Magnolia och Prydnadskörsbär av olika sorter och arter, som alla blommar på bar kvist, och sveper in hela parken i skyar av vitt och rosa. På sommaren tar rosor och klematis över föreställningen tillsammans med de aromatiska perennerna. I september-oktober förvandlas parken av glödande röda färger. Då är det bland annat katsura och prydnadskörsbär som står för höstfägnaden.

Klätterpelarna är gjorda av smideskonstnären Svenolof Sundberg.

Planskiss och växtförtecking

Bildgalleri

Foto på en del av Pastor Spaks park under vintern. I bilden syns frostiga parkbänkar stå framför formklippta häckar som böljar fram. Häckarna är gröna med frost uppepå.
Foto från Pastor Spaks park under sommaren. I förgrunden syns några av de många rosorna som finns i parken. De i bilden skiftar i vitt och rosa. I bakgrunden syns de karaktäristiska ståltornen.
Foto från Pastor Spaks park på hösten. Bilden är tagen från en gångväg som ligger mitt i parken. I bilden syns järnvalv där det växer lite klätterväxter. Vid sidorna av gången står det också formklippta häckar. Gången är täckt av röda löv, och i toppen av bilden syns gula löv hänga ner.

Hitta hit

Adress: Drottninggatan