Lillkyrka

Lillkyrka präglas av vacker natur och ett låglänt, öppet odlings­landskap. Samhället ligger cirka 13 kilometer sydost om Enköping.

Ta ett besök till ett naturbad

Lillkyrka är en del av Södra Trögd. Hit hör även flera öar, bland annat Bryggholmen, Ängsholmen, Flatgarn, Arnö, Grönsöö, Röllingen och Bastlagnö.

Bygden är rik på fornlämningar och kulturhistoriska platser. I Boglösa finns många hällristningar, bland annat på Stora Rickebyhällen. Du hittar även Upplands största hällristningsfigur Brandskogsskeppet. I Lillkyrka finns flera vackra kyrkor från 1200-talet som till exempel Kungs-Husby, Lillkyrka, Torsvi och Veckholm.

Idrotts- och föreningslivet är starkt i Lillkyrka. Södra Trögds IK är en aktiv förening inom bland annat dragkamp och fotboll. I Veckholm ligger kommunens enda boulehall, Vikingahallen.

Det finns gott om naturbad i området, bland annat Härjarö, Ön och Koffsan.

Visste du att?

Vid Mösa utanför Lillkyrka ligger kungshögen Finnhögen som är från järnåldern. Enligt sägnen vilar där hövdingen Finn som kontrollerade vattenleden Blackfjärden. Namnet Blackfjärden finns kvar i trakten än idag, även om området sedan länge består av torrlagd åkermark. Idag har ett arkeologiskt friluftsmuseum, Lillkyrka Fornstig bildats kring Finnhögen.