Natur­områden i Enköping

Upplev Enköpings fina naturområden. Här är våra bästa tips!

Foto: Thomas Henrikson

Sju naturområden i Enköping du inte får missa

Ta chansen att utforska Enköpings fina naturområden. Här hittar du sju tips på fina platser att besöka och upptäcka.

1. Gröngarns­åsen och dyarna

På nära avstånd från centrum i Enköping ligger Gröngarnåsen. Här finner du en vacker plats som inbjuder till sköna avslappnade promenader på skogstig eller längs med spången. Stanna gärna till vid Himlabacken och njut av utsikten över Dyarna. Från samma plats blommar backsipporna på våren. Om du går slingan runt Gröngarn har du ungefär en 3 kilometer lång promenad framför dig. Passa också på att besöka fågeltornet. Du hittar tornet i södra änden av Dyarna. På Naturkartan finns mer information om Gröngarnsåsen och Dyarna.

Besök Naturkartans webbplats om Gröngarnsåsen och Dyarna

Foto på en stig vid Gröngarnsåsen och dyarna.

Foto: Anders Lindholm

I området finns tre parkeringsplatser för besökare samt en större parkering vid Lasarettet i Enköping. I den norra delen av Dyarna, från parkeringsplasen vid Nyängsvägen går det att köra rullstol fram till en utsiktsplats vid ån och beteshagen. Den slingan är, tur och retur, 1,7 kilometer. Från lassarettet slingrar sig en tillgänglighetsanpassad stig fram till en utsikt över Dyarna.

2. Gånsta – Brännskogen

I centrumnära Brännskogen i Enköping hittar du det populära motionsspåret Gånstaspåret. Här finns elljusspår på 2, 3 och 5 kilometer. Här finns också en mountainbikeled, utegym, hinderbana, grillplats, uteklassrum och en slinga av Upplandsleden. På vintertid dras även skidspår i elljuspåren. Bäst parkeringsmöjligheter finns vid Gånstagården. Det finns många fler motionsspår att prova på runt om i Enköping.

Läs mer om motionspår på Enköpings kommuns webbplats

Foto på en stig i Gånsta - Brännskogen.

Foto: Anders Lindholm

3. Hjälstaviken

Hjälstaviken är ett omtyckt och vackert utflyktsmål som lockar många besökare med sitt spännande fågelliv och fina natur. VIll du komma nära fågellivet ska du bege dig till något av Hjälstavikens fågeltorn tidigt en morgon. På vår och höst är det flest fåglar. Ett annat sätt att spana på fågellivet är att ta sig till gömslet som ligger vid Hjälstavikens utlopp i sydöstra hörnet.

Lockar en promenad genom lummig lövskog är tipset att utgå från Stora Parnassen, som ligger i södra delen av Hjälstaviken. Det går också att bege sig ut på en vandring runt hela Hjälstaviken. En promenad på ungefär 8 kilometer som sträcker sig förbi Parnassen, gömslet och utsiktsplatsen Kvarnberget, grillplatsen i norra delen och fågeltornet.

Det är viktigt att hålla sig på vandringsleden för att inte störa fågellivet. På grund av att området är ett naturreservat finns det särskilda regler. Du kan läsa mer om reglerna på länsstyrelsens weppblats.

Läs mer om Hjälstaviken och besök Länsstyrelsens i Uppsalas läns webbplats

Foto på en spång som går över vattnet i Hjälstaviken.

Foto: Anders Lindholm

4. Hårsbäcks­dalen

Hårsbäcksdalen är en trolskt vacker, frodig ravin där Örsundaån slingrar sig fram djupt ner. I området finns stigar som tar dig nära naturen och dessutom finns fyra rastplatser. Vid två av rastplatserna finns det möjlighet att grilla. Om våren finns det stora chanser att få möta mängder med blommor i området. Ett besök på hösten när trädens löv skiftar färg är en färgsprakande upplevelse.

Läs mer om Hårbäcksdalen på Länsstyrelsens webbplats

Foto på några personer på en bro i Hårsbäcksdalen.

Foto: Anders Lindholm

5. Hemsta

Hemsta bjuder besökaren på naturskyddade, betade hagar med blomsterprakt och figurrik hällristning från bronsåldern. Med andra ord är det enkelt att koppla av i Hemsta. Kan du tolka bilderna och alla tecken som finns inristade i hällen?

Platsen har varit bebodd redan på bronsåldern, även om området såg helt annorlunda ut då. Nu har det fått sin prägel av betande djur som öppnat upp landskapet och skapat plats för växtlighet, som trivs under just sådana förhållanden. Runt om i Hemsta finns gravar från forntiden att upptäcka.

Läs mer om Hemsta på Länsstyrelsens webbplats

Bilder på blommor på en äng i Hemsta.

Foto: Anders Lindholm

6. Vånsjöåsen

Du hittar Vånsjöåsen nio kilometer norr om Enköping utefter Torstunavägen. Väl framme finns den mysiga, picknickvänliga Vånsjöåsen. Vandra upp till kröner på åsen och spana ut över det gravfält där det finns 50 synliga gravar. Vrider du blicken kan du vila i utsikten över odlingslandskapet och den lilla Gallbäcken. På våren kan du få se den vackra och fridlysta backsippan som brukar blomma där. Vill du förlänga utflykten kan du vandra vidare på Upplandsleden, där finns en slinga på 7 kilometer som går längs småvägar och sedan tillbaka till åsen.

Besök Länsstyrelsens webbplats och läs mer om Vånsjöåsen

Foto på blommor på en äng.

Foto: Anders Lindholm

7. Haga ekbackar

Kring slott och herrgårdar finns ofta vackra skogar som idag uppskattas för sina grova ekar, lövskogen med rikblommande vårflora och inte minst för den biologisk mångfalden. Herrgårdslandskapets ekhagar avverkades inte lika intensivt som böndernas skogsbackar, därför har vi nu flera hundra år senare många ädellövskogar runt de gamla säterierna. Så är det söder om Haga slott, i det område som är naturreservatet Haga ekbackar. Här hittar du ståtliga ekar, frodiga hassellundar, rik vårblomning och en sjöglimt då och då. Du kan vandra runt reservatet på Ekstigen med ett antal informativa skyltar om detta ädla träd.

De strövvänliga backarna ligger på lagom cykelavstånd från Enköping. Du tar först cykelvägen till Haga slott och fortsätter sedan på en lågtrafikerad grusväg fram till reservatet. De bilburna når reservatet via väg 55. På cykelavstånd från Enköping ligger Haga ekbackar som lockar med sjöutsikt och promenader. Här växer grova sparbanksekar och hassellundar på mark som täcks av blommor om våren och på hösten av både vanliga och ovanliga svampar.

Läs mer om Haga Ekbackar på Länsstyrelsens webbplats

Foto på en inormationsskylt i Haga ekbackar.

Foto: Anders Lindholm