Hemtjänst

Du kan ansöka om hemtjänst för att få hjälp i hemmet. Det gör att du kan bo kvar hemma, men får stöd och hjälp med bland annat personlig omvårdnad.

Hitta på sidan

Kommunal hemtjänstutförare

Privata hemtjänstutförare

Enköpings kommun har sagt upp avtalen med de privata utförarna Allas vård och omsorg och Continuum. Därför är det inte längre möjligt att välja dessa som hemtjänst­utförare. 

Uppsägningen av avtalen med de privata aktörerna för med sig att valfrihets­systemet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) i Enköpings kommun har upphört tillfälligt.

Relaterad information