Bibliotek

I Enköpings kommun finns tre bibliotek och en bokbuss. Du kan låna böcker, läsa tidningar eller surfa på internet gratis. Du kan också få böcker skickade till dig.

Hitta bibliotek

Enköpings bibliotek

Adress: Ågatan 29, Enköping
Telefon: 0171-62 55 10

Fjärdhundra bibliotek

Adress: Skolvägen 7, 749 70 Fjärdhundra
Telefon: 0171-62 68 30

Örsundsbro bibliotek

Adress: Idrottsvägen 8, 749 60 Örsundsbro
Telefon: 0171-62 57 35

Bokbussen

Bokbussen är fylld med läsäventyr. Här kan du hitta tidskrifter, böcker, ljudböcker och musik för både vuxna och barn. Det som inte finns på bussen kan du beställa in.

Hemleverans via "Boken kommer"

"Boken kommer" är en tjänst som levererar böcker hem till dig som på grund av hög ålder eller långvarig sjukdom inte själv kan ta dig till biblioteket.

Biblioteksplanen sätter en övergripande inriktning för utveckling av biblioteken i Enköpings kommun under perioden 2018–2021. Här hittar du en kortare presentation av planen samt möjligheten få hela hela planen/rapporten.

Biblioteksplan

Vi gör det tillsammans!

Alla som bor i Enköping ska få utveckla sitt allra bästa jag, särskilt de som är barn och unga. Därför erbjuder kommunen invånarna likvärdiga och tillgängliga bibliotek, lätta att använda både fysiskt och digitalt.

Alla kan ta del av bibliotekens aktiviteter, medier och litteratur oavsett ålder, språk eller funktionsnedsättning. Biblioteken och invånarna stimulerar varandra och utvecklar verksamheten tillsammans. På det viset växer både kommunen och individen.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp i bibliotekslagen och skollagen. Biblioteken ska främja barns och ungas språkutveckling och stimulera till läsning genom aktiv samverkan med andra aktörer som riktar sig till de unga invånarna. Biblioteken ska erbjuda barn och unga attraktiva lokaler där det finns plats för både häng och skapande verksamhet.

Prioriterade insatser som stärker folkbibliotekens uppdrag

  • Förbättra samverkan med interna och externa aktörer för att erbjuda de unga invånarna gränsöverskridande litteratur- och kulturupplevelser.
  • Fysiska biblioteksrum, väl underhållna och tillgängliga, anpassade till invånarnas behov och i de delar av kommunen där invånarna lever och verkar.
  • Fler aktiviteter ska genomföras som främjar invånarnas delaktighet i det digitala kultur- och samhällslivet.
  • Säkerställa invånarnas tillgång till ett rikt utbud av litteratur och andra medier på de språk, även minoritetsspråken, och i de medieformat invånarna talar, läser och behöver.

Prioriterade insatser som stärker skolornas biblioteksuppdrag

  • Säkerställa elevernas tillgång till likvärdiga skolbibliotek, oavsett skola.
  • Förbättra samverkan mellan folkbibliotek och skolor om skolbibliotekstjänster.
  • Skolledning, lärare och skolbibliotekarier samverkar om gemensamma mål för att elevernas medie- och informationskunnighet samt läs- och kunskapsutveckling ska stimuleras och stärkas.
  • Säkerställa elevernas tillgång till ett rikt utbud av litteratur och andra medier på de språk och i de medieformat eleverna talar och läser. Pojkars lust att läsa stimuleras.

Läs hela rapporten