Folköl

Om du vill sälja folköl måste du först göra en anmälan till kommunen.

Anmäl om försäljning av folköl

Om du vill sälja folköl i din verksamhet måste du anmäla det till kommunen. I det ska det framgå hur din verksamhet uppfyller kraven på bland annat åldersgräns och märkning.

Så hanteras din anmälan

Kommunen tar ut avgifter för anmälan och för tillsyn. Föreslagna taxor fastslås av kommunfullmäktige. Kommunen kontrollerar att ifyllt egenkontrollprogram uppfyller de krav som gäller enligt alkohollagen.

Upplysa om åldersgräns

Du måste ha skyltar eller dekaler som upplyser om åldersgränsen på ditt försäljningsställe.

Meddela avslut eller ägarbyte

När du ska sluta sälja folköl måste du göra en avanmälan till kommunen eller meddela eventuellt ägarbyte.

Egenkontroll­program

Innan du börjar sälja folköl måste du enligt lag ha ett egenkontrollprogram. Du kan välja att göra ett eget program eller använda vår mall.

Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur varorna ska hanteras och säljas i din butik.

Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker hantering.

Avgifter för anmälan och tillsyn 

Avgift för anmälan

Avgiften inbetalas till bankgiro 230-8203 och avser handläggning av anmälan. Märk betalningen med MBN (MBN står för miljö- och byggnadsnämnden) samt det namn din anmälan är gjord i.

  • Handläggning av nyanmälan, försäljning av folköl: 1 500 kronor.

Avgift för tillsyn

Tillsynsavgiften faktureras första halvåret och avser hela året. 

  • Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av folköl: 1 500 kronor per år. Avgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som anmälan inkommit.
  • Öppnat tillsynsärende: 5 000 kronor per år.
  • Avgift för uppföljande kontroll­besök och kontroll som sker med anledning av befogade klagomål: 1 000 kronor per år.

Relaterad information