Nämnder

I Enköpings kommun finns nio nämnder som ansvarar för kommunens olika verksamhetsområden. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för.