Miljöfarlig verksamhet

Om du driver en miljöfarlig verksamhet kan du behöva ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen eller behöva göra en anmälan till kommunen. Ibland krävs även tillstånd från räddningstjänsten.