Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Märsön

Kartbild som visar Märsön.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Vatten och avloppsut­byggnad på Märsön utreds enligt nya lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Fakta

  • Status: Ska utredas
  • Byggstart: Efter 2024
  • Klart: Inga uppgifter
  • Vad det ska bli: Anslutning till kommunalt vatten och avlopp
  • Vem som bygger: Enköpings kommun
  • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Kommunens planerade utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp avbryts på grund av en ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Istället startar arbetet snarast med att ta fram en vattentjänstplan för området.

Det här händer just nu

Arbetsprocessen med vattentjänstplanen uppskattas ta cirka 2 år, från 2022 till 2024. Därefter kommer vi meddela ny information om hur arbetet ska gå vidare.

Karta

Det här har hänt tidigare

Ny lag om allmänna vattentjänster

I juni 2022 beslutade Sveriges Riksdag om en förändring i den lagstiftning som bestämmer hur behov av vatten och avlopp ska tillgodoses i kommunens olika områden (Lag 2006:412).

Större hänsyn ska tas till om en enskild lösning kan användas. Flera olika alternativ för hur vatten och avlopp kan ordnas behöver utredas och en Vattentjänstplan för Märsön och Sjöhagen behöver tas fram.

Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering för vatten och avlopp. I enlighet med den nya lagen kommer Vattentjänstplanen sedan att ställas ut för samråd med berörda fastighetsägare. Kommunen ska informera om utställningen på sin anslagstavla på kommuenns webbplats före utställningstidens början.

Eftersom det är en ny lag samråder kommunen med branschorganisationen Svenskt vatten om hur utredningen ska bedrivas.