Idrottsutveckling

Vi välkomnar alla till ett varierat idrottsliv när vi utvecklar Lägerstaden, bygger nya anläggningar och bidrar till Hälsostaden Enköping. Vårt idrottspolitiska program visar vägen till framtidens idrottsliv.

Nytt föreningsstöd

Det nya stöd- och bidragssysten ska göra bidragsregler enklare, anpassa stödet bättre till de lokala behoven och möta framtidens utmaningar. Du kommer kunna ansöka digitalt.

Foto på en ung pojke i svensk landslagströja. Han har en röd hjälm på sig och håller i ett basebollträ. I bakgrunden syns två andra unga pojkar med röda hjälmar på sig.

Foto: Thomas Henrikson

Det nya stöd- och bidragssystet ska matcha föreningslivets förutsättningar och behov.

Jonas Nyström, för­valt­ning­s­chef upplevelse­förvaltningen

Stötta unga talanger

Det idrottspolitiska programmet säger att unga lokala talanger ska erbjudas stöd och stipendier i deras utvecklingsresa. Vi vill också att det ska skapas fler ytor för spontana aktiviteter i hela kommunen, att fler ska vara aktiva under en större del av sitt liv och att idrotten har en given plats i samhällsplaneringen.

Aktiva idrottspolitiska mål

I programmets sju fokusområden finns mål för perioden 2017–2026:

  • Nytt stöd- och bidragssystem.
  • Kommunens lokaler används flexibelt och anpassas för olika idrottsbehov.
  • Unga talanger erbjuds stöd och stipendier.
  • Fler ytor för spontana aktiviteter i hela kommunen.
  • Det finns inbjudande och lättillgängliga motionsspår och naturområden.
  • Ökad kollektivtrafik på landsbygden

Relaterad information