Kulturutveckling

Vi välkomnar alla till ett rikt och tillgängligt kulturliv som tar plats och som är en given del i samhällsplaneringen. Kommunens kulturpolitiska program visar vägen för framtidens kulturliv.

Foto på två personer som håller i varsit blåsinstrument. I förgrunden syns en suddig person med ryggen mot kameran. I fokus syns en man som tittar på den andra personen.

Foto: Thomas Henriksson

Nytt kulturstöd

Det nya stöd- och bidragssystet ska göra bidragsreglerna enklare och anpassa stödet bättre till de lokala behoven och möta framtidens utmaningar. Stödet ska gå till både bredd och spets.

Det nya stöd- och bidragssystemet ska matcha kulturlivets förutsättningar och behov.

Jonas Nyström, för­valt­ning­s­chef upplevelse­förvaltningen

Sänkta trösklar – kultur till fler

Vi jobbar för att fler ska kunna ta del av och uppleva kultur. Vägen dit tror vi går genom att erbjuda information om kulturlivet på fler språk, att bygga ut kollektivtrafiken på landsbygden och att kulturen får ta mer plats i skolan.

Konkreta kulturpolitiska mål

I kulturpolitiska programmets fyra fokusområden finns mål för perioden 2017–2026:

  • Mer pengar till kultur i kommunens budget.
  • Mer kulturell verksamhet på landsbygden.
  • Nytt stöd- och bidragssystem.
  • Digitalt föreningsregister.
  • Inrätta tjänsten stads- eller kommunarkitekt.
  • Information om kulturlivet på fler språk.
  • Kulturen är en given del i samhällsplaneringen, till när nya stadsdelar och bostadsområden byggs.
  • Mer kultur i skolan.

Relaterad information