Gällande detaljplaner

I vår Enköpingskarta kan du se Enköpings kommuns gällande detaljplaner. Du kan också ansöka om planbesked för att ta fram en ny detaljplan.

Hitta gällande detaljplaner

Klicka på pilarna nere i nedre vänstra hörnet på kartan, för att öppna upp en större yta. Sen klickar du på respektive yta för att läsa mer.

Ta fram en ny detaljplan

Om du vill göra något som förutsätter att en ny detaljplan tas fram kan du ansöka om planbesked.