Levande landsbygd

Enköping är en genuin landsbygskommun med sex kransorter där hälften av kommunens invånare bor.

Foto på en skördetröska som kör ute på en åker.

Foto: Thomas Henriksson

Fjärde bästa landsbygds­kommunen

2018 utsågs Enköping till den fjärde bästa landsbygdskommun att bo i i Sverige av tidningen Fokus. Landsbygden har ett starkt föreningsliv och ett myllrande näringsliv med entreprenörer inom besöksnäring och mathantverk som utvecklar hela kommunen.

Ortsanalyser för landbygdsutveckling

2014-2015 genomfördes en omfattande dialog i kransorterna för att fånga upp lokala styrkor, möjligheter och utmaningar på respektive ort. Tillsammans med boende, föreningar och företagare är ortsanalyserna en gemensam framtidsvision. Resultatet ska tas med i de kommande årens satsningar och när de fördjupade översiktsplanerna ska uppdateras.

Satsningar för en levande landsbygd

I kommunens övergripande plan för 2020-2023 är landsbygden prioriterad. Ambitionen är att:

  • inrätta kransråd
  • inrätta tjänsten landsbygdsutvecklare
  • ta fram en landsbygdsstrategi
  • ta tillvara orsanalysernas intentioner