Projektets status

På den här webbplatsen använder vi olika begrepp för att beskriva vilken status ett projekt eller en plan har. 

Det finns vissa formella begrepp som används när kommunen tar fram en ny detaljplan. Men på denna webbplats samlar vi information om andra sorters projekt också, till exempel upprustningar av lekplatser. Därför använder vi även enklare, informella begrepp som beskriver hur långt projektet har kommit.

Vill du hellre läsa om den formella processen kring hur kommunen tar fram detaljplaner och planprogram kan du läsa om planprocessen.

Begreppen ska vara enkla att förstå

Vi använder begreppen "Ska utredas", "Förslag", "Planerad", "Byggnation pågår" och "Klar".

Ska utredas

Kommunen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna. Det finns ännu inget förslag. Arbetet med att utreda ska börja eller har redan påbörjats. 

Förslag

Nu är projektet inne i ett planeringsskede. Det finns ännu inga färdiga lösningar, men det finns förslag. Om det är en detaljplan ska den nu ut på samråd så att allmänheten och andra intressenter kan tycka till.

Planerad

Det finns ett beslut om att projektet ska genomföras, men bygget har inte börjat ännu. Om det är en detaljplan har den nu börjat gälla rent juridiskt. Nu lägger kommunen upp en plan för hur bygget ska gå till i praktiken.

Byggnation pågår

Nu sker markarbeten och bygge.

Klar

Projektet är färdigt.