Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Ekudden

Kartbild över området där Ekudden ligger. En liten cirkel på kartan pekar ut var Ekudden ligger.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Kommunen planerar för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Ekudden.

Fakta

  • Status: Planerad
  • Byggstart: Planerad till 2025
  • Klart: 2027. Detaljplanearbetet för Ekudden kan påverka tidplanen.
  • Vad det ska bli: Kommunalt vatten och avlopp till Ekudden
  • Vem som bygger: Enköpings kommun

Om projektet

Kommunen är skyldig att ordna kommunalt vatten och avlopp till alla bostäder på Ekudden enligt beslut i kommunfullmäktige. Det beslutet baseras bland annat på den lagstiftning som ska skydda Mälarens vattenkvalitet.

Arbetet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp är däremot beroende av den nya detaljplanen för att veta hur vi ska dra ledningarna till befintliga och nya fastigheter.

Anslutningar beräknas kunna ske under 2027.

Det här händer just nu

Just nu pågår arbete med ny detaljplan för området. Detaljplanearbetet pågår i en separat politisk process men påverkar utbyggnaden i viss mån.

Karta

Varför vi gör det här

Eftersom området ligger nära Mälaren är det prioriterat av flera anledningar. Utsläpp från privata avlopp är en stor källa till försämrad vattenmiljö. Det finns även en risk att utsläpp från avloppen kan förorena privata dricksvattenbrunnar.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

E-post: va.ekudden@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00