Lekplats vid Bredsands camping

Foto på den nuvarande lekplatsen vid Bredsands bad och camping. på bilden syns en färgglad klätterställning med rutschkana samt en gungställning med två däckgungor. De står på en gruslagd yta. Klätterställningen har delar i blått, grönt, gult och rött.

Lekplatsen i Bredsand ska renoveras och rustas upp. 

Fakta

  • Status: Planerad
  • Byggstart: Försommaren 2024
  • Klart: Sensommaren 2024
  • Vad det ska bli: En ny lekplats 
  • Vem som bygger: Enköpings kommun
  • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Lekplatsen vid Bredsands camping ska renoveras och förbättras. I dagsläget saknar den en variation på lekutrustning. I samband med att vi tagit över campingen vill vi också göra lekplatsen bättre.

Varför vi gör det här

Vi vill att Bredsands bad och camping ska vara en plats dit hela familjen kan ta sig och umgås, leka och vila. Vi vill därför renovera och rusta upp lekplatsen så att även den kan vara ett utflyktsmål.  Vi vill också att lekplatsen ska kunna användas av de som bor i Bredsand året runt. 

Det här händer just nu

Nu pågår planeringen inför byggstarten under försommaren 2024. Tack vare många fina svar både på den digitala enkäten och den fysiska dialogen har vi en bra grund att utgå ifrån. Nu planerar vi hur lekplatsen ska se ut och vilken lekutrustning som ska finnas. 

Så kommer det att se ut

Planeringen pågår fortfarande men information publiceras här när det finns. 

Karta

Det här har hänt tidigare

I slutet av oktober hade vi både en digital enkät och en dialog på plats. Där kunde invånarna tycka till om lekplatsen idag, samt ge förslag på vad de ville se i den nya lekplatsen.

Vi fick in många fina svar genom både enkäten och den fysiska träffen. Dessa svar och förslag ligger som grund när vi planerar hur lekplatsen ska se ut, och vilken lekutrustning som ska finnas. 

Vi har gjort sammanställningar för både den fysiska dialogen och den digitala enkäten.

Digital enkät

Den digitala enkäten fick många svar och vi är glada att så många medborgare ville vara med och tycka till om lekplatsen.

Majoriteten av de som svarade bodde i Bredsand med omnejd. De flesta är vid lekplatsen mer sällan än en gång i månaden, eller ett par gånger i månaden och har då lekplatsen som målpunkt. Men många stannar också och leker på vägen till en annan målpunkt, till exempel badplatsen eller grillplatsen. 

En stor anledning till att många inte har lekplatsen som målpunkt är att det finns brister med den nuvarande lekplats, så som inte tilltalande utbud eller avsaknad av lekutrustning för äldre barn. Även dålig belysning och osäkerhet nämns som brister.

De flesta som använder lekplatsen brukar gunga, klättra i klätterställningen och åka rutschkana. Många anser att det finns bra saker med platsen idag, som till exempel bra läge och möjlighet att kunna spela fotboll. 

På frågan om vad befolkningen vill att den nya lekplatsen ska innehålla var några av de mest populära valen gunglek, rutschlek, balanslek, studsmattor, klätterlek, sportlek och sittplatser för vila och fika. Vi fick många tips på lekplatser som vi kan använda som inspiration. Många av dessa lekplatser har tydliga teman. 

Fysisk dialog  

Den 25 oktober var vi på plats vid den befintliga lekplatsen i Bredsand. Vi tog emot svar och förslag från folk i varierande åldrar. Alla de som deltog var boende i Bredsand. 

Svaren vi fick visar att de flesta besöker lekplatsen ett par gånger i månaden.  Både dag och kvällstid hela året men mest under sommarmånaderna. De flesta har lekplatsen som mål, men många leker också där på väg till badet eller när de är ute och promenerar. Lekplatsen upplevs för det mesta trygg, men några saknar bättre belysning.

På den nuvarande lekplatsen är rutschkanan, klätterställningen och gungorna de mest populära redskapen. Även möjligheten att träffa kompisar och äta eller fika på platsen nämns.

I framtiden vill de flesta kunna gunga, åka rutschkana och studsa eller hoppa. Det finns önskemål om mer saker att göra och även mer saker för äldre barn. 

Under den fysiska dialogen fick vi också många fina teckningar på lekutrustning som önskas finnas på den nya lekplatsen, teckningar av gungor, balansgång, karuseller, studsmatta och linbana. 

Du kan se dessa teckningar och svaren i den digitala sammanställningen av dialogen som du hittar under rubriken "Relaterad information". 

Relaterad information

Kontakt

Claes Lagelius
E-post: claes.lagelius@enkoping.se
Telefon: 0171-625138