Kommunhus

Illustration som visar kommunhuset utifrån. Byggnaden är flera våningar hög. Byggd i ljust trä och med många stora fönster.

Visionsskiss: CF Møller Architects

Skanska Sverige AB bygger vårt nya kommunhus. Det färdiga huset ska vi sedan hyra av Vacse AB.

Fakta

 • Status: Byggnation pågår
 • Byggstart: December 2023
 • Klart: November 2025
 • Vad det ska bli: Nytt kommunhus
 • Vem som bygger: Skanska Sverige AB
 • Markägare: Skanska Sverige AB

Om projektet

I samarbete med Skanska och Vacse skapar vi en modern och välkomnande byggnad och plats för våra medarbetare och medborgare.

Det nya kommunhuset får samma centrala placering som det gamla. Det byggs på tomten där det gamla kommunhuset låg, fastigheten Munksundet 24:26. Entrén öppnar sig mot stadens centrum.

Huset ska bestå av smarta och effektiva flöden både inomhus och utomhus. Den ljusa fasaden, fönstersättningen, storleken och utemiljön signalerar en arbetsplats i framkant. Fasaden i trä smälter in fint i parken som finns runtom byggnaden.

En av Sveriges mest hållbara byggnader

Kommunhuset blir en av Sveriges mest hållbara byggnader. Det kommer att ha en låg klimatpåverkan, bland annat genom solceller på taket, bergvärme och byggmaterial i trä. 

Fakta

 • Cirka 5 300 kvadratmeter. Vi hyr cirka 4 800 kvadrat­meter.
 • Fyra våningar med terrass på taket.
 • Arbetsplats för 450 med­arbetare.
 • Matsal för medarbetare med cirka 200 platser.
 • Rymmer cirka 200 platser i aktivitetsbaserat landskap och 400 platser i mötes-, webb- och Teamsrum.
 • Byggs enligt hållbarhets­certifieringen Breeam, nivå Outstanding och uppfyller energiklass A enligt Bo­verkets krav.
 • Solceller på taket.
 • Bergvärme.
 • 73 parkeringsplatser inom fastigheten, som är till för personal, tjänstefordon och besökare. Projektet tar hänsyn till kommunens parkeringsnorm.

Aktivitetsbaserat arbetssätt

I det nya kommunhuset kommer cirka 450 medarbetare att arbeta tillsammans. Ledning och administrativ personal från nio utspridda kontor ska samlas i huset. 

Vi kommer att ha ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det betyder att med­arbetaren väljer den plats och miljö som passar bäst för den aktuella arbetsuppgiften. På ett aktivitetsbaserat kontor får medarbetaren inte bara en plats, den får många.  Man kan helt enkelt säga att med­arbetaren får tillgång till ett slags ”julbord” av funktioner och miljöer.

Det kommer att finnas miljöer som är anpassade för att under­lätta kreativa möten, samarbete över gränserna och enskilt fokuserat arbete. 

Det här händer just nu

Markarbeten och grund­läggning 

Fram till semestrarna i sommar gör Skanska markarbeten och gjuter bottenplattan till huset.

Tekniskt samråd inför att få börja bygga huset

I maj hade Skanska tekniskt samråd med Miljö­ och byggnadsnämnden i Enköpings kommun för att planera och organisera arbetet. När det tekniska samrådet är genomfört, handlingar har kommit in och kontrollplanen är godkänd får Skanska ett startbesked att börja bygga huset.

Väderskydd reses inför start av husbygget

Bottenplattan är klar och nu reser Skanska ett cirka 14 meter högt väderskydd runt byggnationen. Det hjälper till att skydda konstruktioner från regn och förbättrar arbetsmiljön för byggarbetarna.

Ta gärna en promenad förbi och kika! Det är en imponerande syn.

Foto på väderskyddet som håller på att resas på kommunhustomten
Foto på väderskyddet som Skanska reser inför bygget av nya kommunhuset. I förgrunden syns byggvepa med logotyperna Enköpings kommun, Skanska och Vacse.

Mindre aktivitet under industrisemestern

Under industrisemestern kommer de flesta av byggarbetarna att vara lediga. Aktiviteten på byggarbetsplatsen kommer därför att minska under den perioden.

Stommen reses efter industrisemestern

Efter industrisemestern börjar Skanska resa stommen till huset, förutsatt att allt går enligt plan.

Risk för störande ljud vardagar

Skanskas arbete nu och fram­över kan orsaka störande ljud. I närheten av tomten kommer en ökad byggtrafik att märkas av. Byggmaterial och maskiner ska fraktas och installeras på fastigheten.

Försöker minimera störningar

Skanska kommer att göra allt för att minimera störningarna. De använder ljud- och vibrations­mätare för att säkerställa att ljud, buller- och vibrationsnivåer inte överstiger tillåtna nivåer. Byggtrafiken leds in och ut via Kungsgatan från riksväg 55 för att undvika onödig trafik i centrum och via Kungsbron.

Skanska förstår att bygg­arbetena och byggtrafik kan störa i vardagen. Samtidigt är det nödvändiga arbeten som måste utföras för att ett nytt hus ska kunna byggas på platsen. Skanska hoppas på din för­ståelse.

Gång- och cykelvägar kan ledas om

Skanska säkrar gång- och cykel­vägarna i närheten av tomten. Det kan innebära att du inte kan ta samma vägar som du brukar alla gånger. Vi ber dig visa hänsyn till eventuella av­spärrningar. De finns där för din säkerhet.

Så kommer det att se ut

Skiss som visar förslag på nya kommunhuset.

Visionsskiss: CF Møller Architects

Skiss som visar förslag på arbetsplatser i nya kommunhuset.

Visionsskiss: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Karta

Det här har hänt tidigare

 • Lönnarna i allén som ligger mellan kommunhustomten och Enavallens idrottsplats ska bevaras. Skanska har gjort en rotkartering för att skydda träden under bygget. Rotkarteringen blev klar våren 2024, men det kan bli aktuellt att göra fler rotkarteringar vartefter bygget går framåt. Allt arbete med att bevara träden görs tillsammans med kommunens träd­gårdsmästare. 
 • Den 21 november 2023 tog vi det första spadtaget för nya kommunhuset. I spadarna höll kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren, kommunstyrelsens ordförande Peter Book, Vacses fastighets- och hållbarhetschef Sara Vägermo och Skanska Sveriges hållbarhets- och innovationsdirektör Sara Gorton.
 • Den 14 september 2023 beviljades Skanska bygglov. 
 • Den 27 mars 2023 skrev Enköpings kommun, Skanska Sverige AB och Vacse AB tillsammans under hyresavtalet och avtalet för förvärv av gamla kommunhustomten.
 • Den 14 mars 2023 tog kommunstyrelsen beslut om att tilldela kontrakt till Skanska Sverige AB. Anbudsgivande företag är Skanska Sverige AB, men bakom anbudet finns en företagskoalitionen som består av flera företag. Det är Vacse AB som blir den långsiktiga fastighetsägaren när byggnaden är färdig.

Nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i bygget av Enköpings kommuns nya kommunhus? Registrera dig för att få vårt nyhetsbrev.

Namn


E-post


Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter